كنترل موتورهاي القايي با اينورتر

كنترل موتورهاي القايي با اينورتر

روژه با موضوع
كنترل موتورهاي القايي با اينورترها و مبدل هاي AC و شبيه سازي آن با MATLAB SIMULINK

مناسب براي گرايشهاي كنترل الكترونيك و قدرت داراي فايل هاي word- pdf- powerpoint- matlb simulink
فرمت: word - doc تعداد كل صفحات:100

جدید پنج فصل

توضيح:در پايان نامه كنترل موتورهاي القايي با استفاده از اينورترهاي سه فاز و مبدلهاي AC به AC مبتني بر تريستور ، ترانزيستور IGBT و ادوات الكترونيك قدرت به طور كامل ارائه شده است و با نرم افزار MATLAB SIMULINK شبيه سازي شده است

كلمات كليدي پايان نامه: كنترل موتورها ، موتور القايي ،اينورتر ، اينورتر ولتاژ ، اينورتر جريان ، برشگر AC، مبدلهاي AC وDC ، شبيه سازي با متلب

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه اي بر كنترل موتورهاي القايي با ادوات الكترونيك قدرت
مقدمه كلي
كنترل موتورهاي القايي با مبدلهاي AC
استفاده از اينورترها در كنترل موتورهاي القايي
فصل دوم: بررسي موتورهاي القايي
2-1 عملكرد موتورهاي القايي 3 فاز
2-1-1 تحليل حالت دائمي
2-1-2 موتورهاي القايي قفس سنجابي
2-1-3طبقه بندي موتورهاي قفس سنجابي
2-1-4 موتورهاي القائي با رتور سيم بندي شده
2-2 راه اندازي
2-3 ترمز كردن
2-4 كنترل سرعت
2-4-1 كنترل سرعت با منبع ولتاژ متغير و فركانس ثابت
2-4 -2كنترل سرعت با تغيير فركانس
فصل سوم كنترل موتورهاي القايي با كنترل كننده هاي ولتاژ
3-1 مدارهاي كنترل كننده ولتاژ AC
3-2 كنترل چهار ربعي و كار به صورت حلقه بسته
3-3 محركه هاي بارهاي پنكه اي يا پمپها و جرثقيلها
3-3-1 محركه هاي بار هاي پنكه اي و پمپ ها
3-3-2محركه‌ جرثقيل‌ها
3-4 راه اندازي با كنترل كننده هاي ولتاژ
3-5 حداقل نمودن تلفات
فصل چهارم: كنترل موتورهاي القايي با اينورترها
4-1 كنترل موتور القايي با اينورتر منبع ولتاژ
4-1-1 اينورتر منبع ولتاژ سه فاز
4-1-2 اينورتر شش پله اي
4-1-3 كنترل ولتاژ اينورتر شش پله اي
4-1-3 كنترل ولتاژ اينورتر شش پله اي
4-1-4 اينورتر
4-1-5 اينورتر منبع ولتاژ فركانس متغيير كنترل ولتاژ اينورتر شش پله اي
4-1-3 كنترل ولتاژ اينورتر شش پله اي
4-1-3 كنترل ولتاژ اينورتر شش پله اي
4-2 محركه هاي اينورتر منبع جريان فركانس متغير
4-3 اينورترهاي PWM كنترل شده با جريان
4-4 سيكلو كنورترها
فصل پنجم: شبيه سازي ميدل هاي AC و اينورترها جهت كنترل موتور القايي با متلب
5-1 مقدمه
5-2 شبيه سازي مبدل AC به AC سه فاز تريستوري
5-2-1 مدار شبيه سازي شده
5-2-2 ورودي و خروجي مبدل
5-2-3 فيلتر كردن ولتاژ خروجي و حذف هارمونيكها
5-3 شبيه سازي اينورترهاي سه فاز
5-3-1 مدار شبيه سازي شده يك اينورتر تكفاز و ارائه نتايج
5-3-2مدار شبيه سازي شده اينورتر سه فاز تمام پل
5-3-3 ولتاژ خروجي اينورتر
5-3-3 فيلتر كردن ولتاژ خروجي و حذف هارمونيكها
نتيجه گيري و پيشنهادات
منابع
اطلاعات تكميلي
در قسمت شبيه سازي اين پايان نامه چندين مدار و شكل كه در نرم افزار متلب شبيه سازي شده اند ارائه شده است
فايلهاي اجرايي متلب به همراه پايان نامه ارائه مي شود.
فايل POWERPOINT اين پايان نامه كه در جلسه دفاعيه ارائه شده ، همراه ساير فايلها ارائه مي شود.
در مورد اين پايان نامه مشاوره رايگان ارائه مي شود
قبل و پس از دريافت پايان نامه به سوال هاي شما پاسخ داده مي شود و شما مي توانيد بدون هيچ گونه محدوديتي هر گونه سوال يا اشكالي در مورد اين پايان نامه را از طريق شماره تلفن 09369980143 يا ايميل nouriweb@gmail.com مطرح كنيد.
بخشهايي از اين پايان نامه
موتورهاي القايي بخصوص موتورهاي قفس سنجابي مزاياي نسبت به موتورهاي dc دارند. از مواردي نظير نياز به نگهدارندي كمتر ، قابليت اطمينان بالاتر ، هزينه ، وزن ، حجم واينرسي كمتر ، راندمان بيشتر ، قابليت عملكرد در محيط هاي با گرد غبار و در محيط هاي قابل انفجار را مي توان نام برد . مشكل اصلي موتورهاي dc وجود كمو تا تور و جاروبك است ، كه نگهداري زياد و پر هزينه و نا مناسب بودن عملكرد موتور در محيط هاي با گرد و غبار بالا و قابل انفجار را بدنبال دارد. با توجه به مزاياي فوق در تمامي كار بردها ، موتور هاي القايي بطور وسيع بر ساير موتورهاي الكتريكي ترجيح داده مي شوند . با اينحال تا چندي پيش از موتورهاي القايي فقط در كاربردهاي سرعت ثابت استفاده شده است و در كار بردهاي سرعت متغير موتورهاي dc ترجيح داده شده اند . اين امر ناشي از آنست كه روشهاي مرسوم در كنترل سرعت موتورهاي القايي هم غير اقتصادي و هم داراي راندمان كم بوده است. با بهبود در قابليت ها و كاهش در هزينه تريستور ها واخيرا در ترانزيستورها ي قدرت و GTO ها امكان ساخت محركه هاي سرعت متغير بااستفاده از موتورهاي القايي بوجود آمده است كه در برخي موارد حتي از نظر هزينه و عملكرد از محركه هاي با موتور dc نيز پيشي گرفته اند . در نتيجه اين پيشرفتها ، محركه هاي موتورهاي القايي در برخي كار بردهاي سرعت متغير بجاي محركه هاي dc مورد استفاده قرار گرفته اند . پيش بيني مي شود در آينده موتور هاي القايي بطور گسترده در محركه هاي سرعت متغير مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
براي داشتن محدود وسيع تغييرات سرعت، بايستي از موتور قفس سنجابي كلاس D استفاده شود. چون نسبت گشتاور به جريان با كاهش ولتاژ كم مي‌شود، لذا اين روش براي كاربردهايي كه به گشتاور كم در سرعت‌هاي پائين نياز دارند مناسب است.
تغييرات ولتاژ تغذيه توسط كنترل كننده ولتاژ ac بدست مي‌آيد. لازم به ياد‌آوري است كه اين كنترل كننده ازيك منبع ac ثابت يك ولتاژ ac متغير فركانس ثابت ايجادمي‌كند. با اينحال در اين تبديل ضريب قدرت كوچك است و مقدار قابل ملاحظه‌اي از هارمونيكها نيز در ولتاژ خروجي كنترل‌كننده ايجاد مي‌شود. با كاهش ولتاژ خروجي، ضريب قدرت كاهش و محتويات هارمونيكي افزايش مي‌يابند. افزايش هارمونيكها باعث افزايش تلفات وافت ظرفيت موتورمي‌شوند.گشتاور موتور كه در ولتاژ‌هاي پائين كوچك است كاهش بيشتري مي‌يابد.موتورهاي القايي كه با كنترل كننده‌هاي ولتاژ ac كنترل مي‌شوند در بارهاي پنكه‌اي، پمپها و جرثقيل‌ها بكار گرفته‌ مي‌شوند.
يك موتور القايي قفس سنجاني چند مزيت نسبت به يك موتور dcدارد. از جمله قيمت ارزان ، طول عمر زياد ، استحكام و و قابليت اطمينان بالا را مي توان نام برد. همچنين به علت عدم حضور كمو تاتور و جاروبكها ، موتور قفسه سنجابي نياز به تعمير و نگهداري ندارد. موتور در محيط هاي قابل انفجار نيز مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. ساختمان رتور موتور قفس سنجابي بگونه اي است كه مي توان آن را در سرعت،قدرت و ولتاژ بالاتر طراحي نمود. همچنين ، وزن و حجم ممان اينرسي آن كمتر است. با اين حال هزينه سيستم كنترل فركانس متغيير به مراتب بيش از هزينه يكسو كننده قابل كنترل مي باشد. با آنكه قيمت موتور القائي قفس سنجابي در قدرت يكسان از قيمت موتور dc موتور بسيار كم است ولي در مجموع هزينه محركه ac فركانس متغير عموماً بالاتر است .
در كاربردهاي خاص كه نياز به تعمير و نگهداري نبايستي وجود داشته باسد همچون كاربرد در تأسيسات زير دريايي و زير زميني و همچنين كاربرد در محيط هاي قابل انفجار و آلوده نظير معادن و صنايع شيميائي استفاده از محركه هاي القائي با فركانس متغير عموميت پيدا كرده است. به دليل مزاياي موتورهاي قفس سنجابي و روش كنترل فركانس متغير، محركهاي ac فركانس متغير در كابردهايي نظير موتورهاي كششي، پمپ‌ها، بارهاي پنكه اي كمپرسورها ، با صنايع بافندگي و ماشين ابزارها و وسايل نقليه نيز مورد استفاده قرار گيرند. هم اكنون به سبب در دسترس بودن و پيشرفت ترانزيستور هاي قدرت ، از لحاظ مقادير نامي بالا و مشخصه هاي بهبود يافته ، در قدرتهاي پايين هزينه محركه هاي ac فركانس متغير با محركه dc قابل مقايسه شده است. همچنين در چند ساله اخير ، با پيشرفت هاي ايجاد شده در ساخت GTO انتظار مي رود كه محركه هاي ac بطور كامل جايگزين محركه هاي dc در قدرتهاي متوسط و تا حدي قدرتهاي بالا بشوند.در كنترل موتورهاي از مبدلهاي فركانس متغير نيز استفاده مي شود كه اين مبدلها به 3 دسته زير تقسيم بندي مي شوند :
1ـ اينورترمنبع ولتاژ
2ـ اينورتر منبع جريان
3ـ سيكلوكنورتر
اينوتر ها dc را به ac با فركانس متغيير تبديل مي كنند . اگر خروجي acاينتور بصورت يك منبع ولتاژ ac عمل كند، به گروه اينورتر منبع ولتاژ تعلق دارد. به همين صورت اگر خروجي ac اينوتر بصورت يك منبه جريان ac عمل كند، آن را اينورتر منبع جريان مي نامند. به دليل كوچك بودن امپدانس داخلي، ولتاژ خروجي يك اينوتر منبع ولتاژ با تغييرات بار ثابت باقي مي ماند بنابراين براي محركه هاي تك موتوره و چند موتوره مناسب هستند. با اتصال كوتاه شدن پايانه هاي خروجي ، جريان به سرعت افزايش مي يابد زيرا امپدانس داخلي ثابت زماني آن كوچك هستند . بنابراين حفاظت در برابر اتصال كوتاه توسط سيستم كنترل جريان ميسر نيست بايستي با فيوزهاي سريع حفاظت انجام مي شود.در مقابل بدليل بزرگ بودن امپدانس داخلي يك اينورتر منبع جريان ، تغيير ولتاژ پايانه هاي اينورتر جريان در اثر تغيير بار بسيار بزرگ است. بنابراين اگر در حالت چند ماشينه از اينورتر جريان استفاده شود. تغيير بار هر يك از موتورها بر كار ساير موتورهاي اثر دارد پس در كاربرد چند ماشينه از اينورتر منبع جريان استفاده نمي شود. چون جريان خروجي اينورتر منبع جريان مستقل از امپدانس بار است، حفاظت ذاتي در مقابل اتصال كوتاه پايانه هايش دارد.سيكلوكنورترها از منبع ac ثابت مي توانند مشخصه منبع ac فركانس متغيير ولتاژ يا جريان را ايجادنمايند.

شما مي توانيد به سه روش زير اين محصول را دريافت كنيد

روش اول: از طريق ايميل - ظرف حداكتر 12 ساعت به دست شما مي رسد. بديهي است اين روش هزينه پستي ندارد

روش دوم : پست سفارشي كه حدود 10 روز طول مي كشد تا تحويل بگيريد و
حدود 2000 تومان هزينه پست سفارشي مي باشد

روش سوم : پست پيشتاز كه حدود 5 روز طول مي كشد تا تحويل بگيريد و
حدود 5000 تومان هزينه پست پيشتاز مي باشد

در صورتي كه درباره اين مجموعه سوالي داريد بعد از ثبت سفارش مي توانيد تماس بگيريد( امكان لغو سفارش موقع تماس وجود دارد)

شماره مجوز 444/0085

26,000 ريال خرید پستی
برچسب ها : كنترل موتورهاي القايي با اينورتر

نظرات

تا کنون هیچ نظری درباره این محصول ثبت نگردیده است.
ارسال نظر

دوستان ما

اخبار